:::Rakan:::

Saturday, March 15, 2014

Perbandingan Agama: Jilbab: Pandangan Al-Quran dan Bible ( New Statement)

Assalamualaikum w.b.t

Penulis pada hari ini akan kongsikan dengan sahabat yang bergelar wanita tidak kira beragama apa sahaja, tetapi perbincangan ini lebih tertumpu kepada Islam dan Kristian. Perkara ini adalah suatu perkara yang wajib dibuat oleh kaum wanita tetapi ramai yang tidak menghiraukannya. Mengapa? tepuk dada tanya iman.

Jilbab adalah kain atau alat yang diwajibkan kepada wanita yang beriman untuk menutup bahagian atas kepala sehinggalah melepasi bawah dada. Perkara tentang jilbab ini termasuk didalam permasalahan aurat dimana ianya adalah perkara yang WAJIB. Didalam Al-Quran ada disebutkan tentang perkara ini. Firman Allah:


Maksudnya:
Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman, supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar); cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal (sebagai perempuan yang baik-baik) maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
( Surah Al-Ahzab: 33: 59 )


Maksudnya:
Wahai anak-anak Adam! Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu (bahan-bahan untuk) pakaian menutup aurat kamu, dan pakaian perhiasan; dan pakaian yang berupa taqwa itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda (limpah kurnia) Allah (dan rahmatNya kepada hamba-hambaNya) supaya mereka mengenangnya (dan bersyukur).
( Surah Al-A'raf: 7: 26 )


Maksudnya:
Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan; dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka; dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya.
( Surah An-Nur: 24: 31)

Hadis Nabi:

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'b Al-Anthaki dan Muammal Ibnu Fadhl Al-Harrani keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Sa'id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Aisyah r.anha berkata bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah s.a.w. dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah s.a.w pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma`, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini, beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya"
( Hadis Riwayat Abu Daud, Hadis No 3580)

Hadis Nabi:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Hammad dari Qatadah dari Muhammad bin Sirin dari Shafiyyah binti Al-Harits dari Aisyah dari Nabi s.a.w, bahwasanya beliau bersabda: "Allah tidak menerima solat wanita yang sudah haid (baligh), kecuali dengan memakai tutup kepala."
( Hadis Riwayat Abu Daud: Hadis No 456)

Setelah melihat perkara diatas bahagian manakah yang dikatakan menutup aurat atau berjilbab itu menjadi perkara yang sunat? terang-terang ia merupakan hukum yang wajib dilakukan. Mari kita lihat pula bagaimana hukum jilbab ini disebutkan dalam Bible (New Statement):

" Jika seorang wanita tidak menudung kepala ketika berdoa atau menyampaikan pekhabaran dari Tuhan di hadapan orang ramai, dia memalukan suaminya, wanita itu seperti wanita yang kepalanya dicukur, Jika seorang wanita tidak mahu menudung kepalanya, lebih baik dia menggunting rambut. Tetapi amat memalukan jika seorang wanita dicukur kepalanya ataupun digunting rambutnya. Oleh itu, lebih baik dia menudung kepalanya"
( Bible New Statement: Kitab 1 Korintus: Bab 11, ayat 5-6)

Begitulah kewajipan yang diturunkan kepada wanita didunia ini, tidak kepada agama Islam semata-mata tetapi didalam ajaran kristian sekalipun terdapat perintah tersebut. Wanita yang tidak menutup aurat akan diazab didalam neraka seperti yang dikhabarkan dalam Hadis Nabi:

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb; Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari Bapanya dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah s.a.w bersabda: "Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. (1) Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. (2) Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (berpakaian yang jarang dan nipis serta ketat), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk syurga, bahkan tidak dapat mencium bau syurga. Padahal bau syurga itu dapat tercium dari begini dan begini."
( Hadis Riwayat Muslim: Hadis no 3971)

Moga sahabat sekalian mengambil manfaatnya. InsyaAllah. Wallahu'alam.

NOTA : Kitab Bible tidak boleh diimani oleh Masyarakat Muslim tetapi kandungan didalam blog ini hanya kajian perbandingan agama dari penulis. 

Sampaikan ilmu setiap hari, inilah saham yang tidak pernah rugi

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...