:::Rakan:::

Saturday, September 29, 2012

DASAR BAHASA ARAB ( pembahagian kata ) أقسام الكلملة


Assalamualaikum w.b.t

Semoga sahabat semua sentiasa dalam rahmat Allah s.w.t. Hari neh saya cuba membentangkan kepada anda tentang asas Tatabahasa arab.

Dalam tatabahasa arab,kata dibahagi kepada 3 komponen :
      
       1)  Isim ( اسم

             : Ayat yang menunjukkan makna benda dan ia tidak Mengandungi makna masa
               ( kata benda )

              Contoh : مسجد = masjid
                                زيد   = Zaid ( nama org )

       2) Fi’il  ( فعل )

             : Ayat yang menunjukkan kata perbuatan dan  Mengandungi masa ( kata kerja ) .       
              Para ahli  nahu Arab pula menta’rifkannya sebagai  apa yang  menunjukkan  
              Peristiwa yang berlaku yang  diikuti oleh salah satu dari tiga keadaan masa iaitu  
              Lepas,kini & depan (masa akan datang)  .    (  فعل ماض ,  فعل مضارع , فعل أمر  )

               Contoh : أصلي   = saya solat  
                                  ضرب = telah memukul

       3) Harf ( حرف )

            : Ayat yang memberi makna sekiranya bersama dengan ayat yang lain ( kata tugas )

                Contoh : في  = di dalam
                               الي  = ke
                                                         
                                          

1. Isim Mudzakkar ( مذكر ) , isim yang menunjukkan jenis laki-laki. Isim mudzakkar terbahagi kepada 2  :

   * mudzakkar haqiqi (  حقيقيمذكر ) ialah yang menunjukkan kelompok hidup seperti manusia  dan haiwan.

        Contoh : عيس = Isa
                       ابن ( ibnu )  = anak lelaki     

  * mudzakkar majazi (مجازي  مذكر ) ialah yang tidak menunjukkan manusia dan haiwan,iaitu kelompok benda mati.

       Contoh : بحر   ( bahrun ) = laut 
                      بيت ( baitun ) = sebuah rumah

2. Isim Muannas ( مؤنث ),isim yang menunjukkan jenis perempuan.Juga terbahagi kepada 2 :

  * Muannas haqiqi ( مؤنث حقيقي ), ialah yang juga menunjukkan kelompok hidup seperti.

       Contoh : مريم   = Maryam
                      بنت ( bintun ) = anak perempuan
                      هرة    ( hirratun ) = anak kucing betina

  * Muannas majazi (  مجازيمؤنث ),ialah yang menunjukkan kelompok benda mati yang berjenis perempuan.

       Contoh : شمس ( syamsun ) = matahari
                      سماء  ( sama’un ) = langit         

Moga entri ini bermanfaat untuk sahabat sekalian. InsyaAllah akan dikemaskini dari semasa ke semasa tentang bahasa arab ini.sekian :)

Sumber: Mu'tah, Jordan.                                                                                                 
                   

Sampaikan ilmu setiap hari, inilah saham yang tidak pernah rugi

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...