:::Rakan:::

Wednesday, October 30, 2013

Pandangan Al-Quran terhadap Old Statement

Old Statement (Kitab Perjanjian Lama) terkandung 10 perkara yang diturunkan oleh kepada Nabi Musa yang dihuraikan pada entri sebelumnya di mana penulis ingin menunjukkan kepada sahabat sekalian bahawa hukum asas yang Allah turunkan pada manusia adalah sama, dan dengan niat untuk bersama-sama berkongsi ilmu yang sedikit untuk jadi panduan dan senjata kata-kata sekiranya sahabat sekalian berada dimedan dakwah nanti.

Persoalan yang ada, bagaimana Al-Quran menerangkan tentang Old Statement atau lebih dikenali sebagai Taurat. Agama Islam merupakan agama yang bertunjangkan universal dan kebenaran di mana Allah mengkhabarkan pandangan sendiri mengenai Old Statement ( Taurat) ini.Menurut Al-Quran, Kitab Taurat merupakan salah satu daripada empat buah kitab suci Allah yang diturunkan Allah kepada utusan-utusanNya dan wajib diimani oleh seluruh Umat Islam.

Tiga buah kitab selain dari Taurat ialah Kitab Zabur, Kitab Injil dan juga Kitab Al-Quran sendiri.Pengkhabaran tentang taurat ini dengan jelas ada di dalam Al-Quran berdasarkan firman Allah:

Maksudnya:
Dan Kami telah memberikan Nabi Musa Kitab Taurat, dan Kami jadikan Kitab itu petunjuk bagi Bani Israil (serta Kami perintahkan mereka): "Janganlah kamu jadikan yang lain daripadaKu sebagai Tuhan (untuk menyerahkan urusan kamu kepadanya)".
(Al-Isra’: ayat 2)

Firman Allah:


Maksudnya:
Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat, yang mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi; dengan Kitab itu nabi-nabi yang menyerah diri (kepada Allah) menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi, dan (dengannya juga) ulama mereka dan pendita-penditanya (menjalankan hukum Allah), sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum dari Kitab Allah (Taurat) itu, dan mereka pula adalah menjadi penjaga dan pengawasnya (dari sebarang perubahan). Oleh itu janganlah kamu takut kepada manusia tetapi hendaklah kamu takut kepadaKu (dengan menjaga diri dari melakukan maksiat dan patuh akan perintahKu); dan janganlah kamu menjual (membelakangkan) ayat-ayatKu dengan harga yang sedikit (kerana mendapat rasuah, pangkat dan lain-lain keuntungan dunia); dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah (kerana mengingkarinya), maka mereka itulah orang-orang kafir.
( Surah Al-Maidah: ayat 44)

Dengan ayat di atas dapat dilihat bahawa Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa dan menjadi petunjuk yakni jalan bagi Bani Israel (Yahudi). Meskipun begitu, Islam hanya mempercayai dan mengiktiraf Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s sahaja. Islam tidak menerima Old Statement kerana ia sudah diselewengkan dari Kitab Taurat yang sebenar.

Di dalam Al-Quran ada disebutkan tentang penyelewengan dan pembuktian bahawa orang-orang Yahudi telah menukar dan mengubah ajaran sebenar Taurat. Firman Allah:


Maksudnya:
Maka dengan sebab mereka mencabuli perjanjian setia mereka, Kami laknatkan mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu (tidak mahu menerima kebenaran). Mereka sentiasa mengubah Kalimah-kalimah (yang ada di dalam kitab Taurat dengan memutarnya) dari tempat-tempatnya (dan maksudnya) yang sebenar, dan mereka melupakan (meninggalkan) sebahagian dari apa yang diperingatkan mereka mereka dengannya. Dan engkau (wahai Muhammad) sentiasa dapat melihat perbuatan khianat yang mereka lakukan, kecuali sedikit dari mereka (yang tidak berlaku khianat). Oleh itu, maafkanlah mereka (jika mereka sedia bertaubat) dan janganlah dihiraukan, kerana sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya.
( Surah Al-Maidah: ayat 13)

Firman Allah yang lain:


Maksudnya:
Kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis Kitab Taurat dengan tangan mereka (lalu mengubah Kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka), kemudian mereka berkata: "Ini ialah dari sisi Allah", supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu.
( Surah Al-Baqarah: ayat 79)

Pengubahan ini dipercayai telah dilakukan sebelum lahirnya Nabi Isa a.s di mana Nabi Isa diturunkan kepada Bangsa Yahudi yang ketika itu sudah menyeleweng dari ajaran Taurat yang sebenar. Kesimpulan yang dapat dibuat ialah Old Statement (Kitab Perjanjian Lama) ini bukan lagi dari kitab samawi dan ia tidak diperakui lagi sebagai syariat yang diturunkan oleh Allah.
Wallahu’alam.

Nota: Segala ilmu dan ilham yang baik datang dari Allah, dan sekiranya ada kesilapan dan kekurangan atas diri saya dengan keizinan Allah jua.


Sampaikan ilmu setiap hari, inilah saham yang tidak pernah rugi

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...