:::Rakan:::

Friday, December 20, 2013

Dakwah Nabi: Surat Nabi kepada Kisra (Raja Parsi)

Assalamualaikum w.b.t...

Moga sahabat sentiasa dalam rahmat Allah sentiasa...ameen..

Jadi pada hari ini penulis akan kongsikan dengan sahabat sekalian tentang surat dakwah Nabi keada Raja Parsi yakni Kisra, Sejarah tentang Empayar Parsi boleh didapati disini, menurut sirah utusan yang membawa surat ini bernama Abdullah bin Hudzaifah Assihamy, Isi yang terkandung didalam surat ini berbunyi:

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dari Muhammad Utusan Allah kepada Kisra Pembesar Persia. Kesejahteraan bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah, percaya kepada-Nya dan Rasul-Nya, mengaku dengan sesungguhnya Muhammad adalah Hamba dan Rasulnya.

Saya mengajak tuan untuk menerima ajakan Allah, Sesungguhnya saya adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, memperingatkan kepada orang-orang yang hatinya hidup dan menyampaikan putusan Allah untuk menyeksa kepada orang-orang kafir. Anutilah agama Islam untuk menyelamatkan diri tuan. Kalau tuan menolak, maka tuan memikul dosa-dosa orang Majusi.

Tindakbalas dari Kisra:

1. Marah dan mengoyakkan surat tersebut, memerintahkan gabenornya dari Yaman yang bernama Bazan mengirim dua orang utusan untuk membunuh Rasulullah dan membawa kepala baginda kepada Kisra.

2. Utusan datang kepada Rasulullah memberitahu tujuan mereka, Rasulullah meminta tempoh pagi keesokannya untuk memberi jawapan.

3. Rasulullah menerima wahyu dari Allah, baginda memberikan sepucuk surat kepada utusan yang terkandung didalamnya tentang terbunuhnya Kisra.

4 Kisra dibunuh oleh anaknya, Syirwaih kerana tidak bersetuju atas kekejaman bapanya sewenang-wenang membunuh orang Parsi (persia). Syirwaih memberikan pelindungan kepada baginda s.a.w atas jaminan keselamatan dari serangan Parsi

5. Bazan, dan pengikutnya diikuti oleh penduduk Yaman masuk Islam atas peristiwa tersebut.

Nota: Kisra dibunuh pada malam 10 Jamadil akhir, bersamaan 7 Hijrah/ 628 Masihi.

Sahabat juga boleh lihat post berkaitan: Dakwah Nabi: Surat Nabi kepada Muqauqis (Gabenor Qibti Rumawi Timur)

Sampaikan ilmu setiap hari, inilah saham yang tidak pernah rugi

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...